New Breed of Men: Stay at Home Dads

Admin

September 8, 2022

article image

May iba’t-iba tayong kahulugan sa salitang “Dad” base sa ating pinagmulan, at kung paano ka naging tatay sa sarili mong pamilya. Ang mga tatay ay kilala rin bilang “Haligi ng tahanan”, sila ang masasandalan at magbibigay ng proteksyon sa ating pamilya. Ilan sa mga katangian ng mga ama ay ma-sakripisyo para sa pamilya, selfless na kung saan mas inuuna ang kapakanan ng pamilya bago ang sarili nya, Matiyaga na kung saan araw-araw nyang kailangan kumayod para sa pamilyang umaasa sa kanya.

May dalawang uri ng tatay ang maaring bumungad sa atin sa isang pamamahay, ang traditional Dad o ang stay-at-home Dad. Karamihan ng pamilya ay namulat sa traditional Dad, kung saan sila ang hahanap ng paraan upang maging ng sapat na pera ang pamilya para sa panggastos araw-araw. Kilala sila bilang “money maker” na kung saan karamihan ng sahod nila ay napupunta sa pang-araw-araw na gastos.

Ang mga Stay-at-home Dad naman ang mga tatay na nakatokang mag-alaga sa mga bata at mag-asikaso sa mga gawaing bahay. Ayon kay Stephanie Pappas, mahigit sa 1 out of 4 na mga tatay ay kayang mag-multi-task. Sa madaling salita, may sapat ding kakayahan ang mga kalalakihan na mag-multitask sa mga gawain at pag-aalaga ng mga bata.

Ang mga sumusunod ay maaaring dahilan para i-consider ang pagiging stay-at-home Dad:

1.) Personal Choice– May mga tatay na mas gustong mag-alaga at gumawa ng gawing bahay kaysa sa mga partner.

2.) May malubhang karamdaman o PWD– Hindi lahat ng tao ay perpekto at malakas pa, kaya maaaring may mga ganitong kalagayan ang ilang stay-at-home dad natin. May ilang kumpanya din ang di bukas na tumanggap ng mga ganitong klase ng tao. 

3.) Mas maraming income, mas masaya– Ito ang sitwasyon kung saan napagdesisyonan nilang mag-asawa kung sino ang magtatrabaho. Kung mas malaki ang sahod ni misis, maaaring si mister muna ang magbabantay upang mas malaki ang income na dumadating buwan-buwan.

4.) Job loss – Maaring one of the reason bakit nag-stay-at home ang mga dad natin ay dahil nawalan sila ng trabaho. Kaya’t habang wala pa syang trabaho maaring sya muna ang mag-alaga at gumawa ng gawaing bahay.

5.) Same-Sex Couple – Sa panahon ngayon, mulat na tayo sa ganitong couple sa komunidad. Kung parehas silang lalaki, maaaring i-consider na “Stay-at-home Dad” ang isa, samantalang nagtatrabaho naman ang isa.

May iba’t ibang benefits ang pagkakaroon ng isang “stay-at-home dad” sa isang pamilya. Unang-una, ay makakabuo kayo ng bonding sa inyong mga anak. Araw-araw mong mababantayan at makikita ang paglaki ng iyong anak, puwedeng ikaw na rin ang magturo kung paano mo siya palalakihin nang maayos. Maaaring makabawas din ito ng gastos dahil di  niyo na kailangan kumuha ng kasambahay.

May iba’t ibang uri din positive outcomes ang pagkakaroon ng stay-at-home dads sa ating pamilya. Una, mas nagkakaroon ng stronger relationship ang mga dad natin sa kanilang asawa at anak dahil mas lumalalim ang pagmamahal nito sa kanila. Nagkakaroon din ng pantay na pagtingin ang kalalakihan at kababaihan sa mga aspeto ng trabaho, sahod at komunidad. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga nakikitang benepisyong dulot ng mga stay-at-home dads sa komunidad, ayon kay Kipp Jarecke-Cheng:

1.) It will help to increase gender pay equity, especially to moms working white collar jobs.
2.) It can cause a greater acceptance in terms of how people define “femininity” and/or “masculinity”.
3.) it causes a larger emphasis on better work-life balance, both for women and men.                                        

Ang pagiging stay-at home dad ay matuturing pa ring sakripisyo para sa kanilang anak.  Hindi madaling mag-alaga at gumawa ng gawaing bahay sa araw-araw. Sadyang kadalasan lang natin itong nakikita sa kababaihan, kaya’t may mga ilang tao na hindi tanggap ang ganitong set-up sa kanilang tahanan. 

 

May iba’t ibang responsibilidad at gawain ang ginagawa ng “stay-at-home dad. Unang una rito ay ang pag-aalaga ng kanilang mga anak (pagpapakain, pagtuturo ng basic knowledge, bonding with your child/children and more), paggawa ng mga household chores, financial management base on their monthly income (including monthly expenses), and lastly: pagpaplano ng long-term goal nila para sa mga bata. Mayroong mga “stay-at-home dad” na patuloy na naghahanap ng work-from-home set-up o part-time job, halimbawa ng mga trabahong angkop sa “stay-at-home” dad ay ang mga sumusunod:

1.) English teaching

2.) Tutoring

3.) Bookkeeping

4.) Proofreading 

5.) Business consultant

6.) Graphic Design

7.) Social media manager 

8.) Freelance writing 

9.) Data entry

10.) Amazon Selling or E-commerce sellingHawak mo ang sarili mong oras sa karamihan ng mga trabahong nabanggit, depende na lang ito sa iyong sipag at tiyaga. Mayroong mga tactics like time management, ang ginagawa ang isang stay-at-home dads na kung saan nakakapag-singit sila ng non-parenting time para gawin ang kanilang part-time job.


Hindi madaling mag-alaga ng pamilya, ano pa man ang tungkuling sakop mo para sa mga bata. Kung ikaw ang ama, kadalasan makikita natin ay ikaw ang nasa labas upang magtrabaho pero hindi lahat ng ama ganoon ang sitwasyon. Gayun pa man, mahalagang magampanan ang tungkulin natin sa tahanan bilang padre de pamilya.