Mga Uri ng Parenting Style at ang mga Dulot nito

Joanna Marie Santos

October 20, 2022

article image

May iba’t-ibang paraan ng pagpapalaki ang bawat ama. May mga tatay na istrikto, mayroong ubod nang lambing, may mga daddy na parang tropa-tropa lang ang trato sa anak, at mayroon ding naniniwalang “experience is the best teacher.” Mapapansin nating maraming factor at dahilan kung bakit ganoon ang istilo ng pagpapalaki ng isang ama sa kanyang anak. Bilang “Haligi ng Tahanan”, siya ang kaagapay ni Mommy sa pagtuturo ng tamang asal sa mga anak, upang sila’y maging mabuting mamamayan.

 

Kadalasan, naipapasa ng mga magulang ang kanilang parenting style. Bukod sa pagtustos sa kanilang mga basic needs, mainam ding magkaroon ng plano kung paano ninyo sila palalakihin. Minsan, ang parenting style ay isinasagawa nang kasabay ang family planning. Sa pamamagitan nito, lubos na makapaghahanda kayo ni Misis sa pagtahak sa mundo bilang magkatuwang sa buhay.

Ayon sa clinical psychologist na si Diana Baumrind, may maituturing na apat na uri ng parenting styles base sa kung gaano tayo kahigpit sa pagkilos ng bata at sa kinakailangang maturity (demandingness), at sa kung gaano kalalim ang pag-uunawang ibinibigay natin sa kanilang mga emotional at developmental needs.

Apat na klase ng parenting style at ang epekto nito sa bawat anak:


1.) Authoritative (Democratic) 

Ito ang mga klase ng parents na nagbibigay ng opportunities sa bata upang mag-explore, but with limitations, at ipapaliwanag din nila ang mga hanggangan na ito. Kadalasan, kilala rin ang parenting style na ito as supportive parenting na kung saa’y hahayaan ka nilang gawin ang gusto mo dahil sa tiwala nila sa mga anak nila. Mataas man ang kanilang expectation sa kanilang anak, sila pa rin ang umuunawa sa nararamdaman mo at susuportahan ka para lumaban at tumayo muli.


Possible effect of having a Authoritative Parenting Style: 

PROS: 

CONS:

A.) Happy and Content

A.) Prone to make mistakes

B.) More Independent

B.) Rebellion

C.) More Active 

C.) Needed to take a trial and error stage

D.) Good academic performance 

 

E.) Develop Good Esteem

 

F.) Communication Skills

 

G.) Better mental health

 


2.) Authoritarian (Disciplinarian) 

May ilang pagkakatulad ito sa Authoritative parenting style, ngunit may mga natatanging pagkakaiba rin ito. Sa Authoritarian style, pinapalaki nila ang kanilang mga anak na may takot sa kanila. Kadalasan, close-minded/strict ang mga ganitong klase ng magulang sapagkat hindi sila marunong makinig sa kung ano ang nais sabihin ng kanilang mga anak. Kagaya ng authoritative parenting style, may mataas nga din itong expectation sa bata. Ang pinagkaiba nito sa authoritative ay kung sakaling hindi ito magawa ng bata, asahan mo na magkakaroon ng punishment. 

Possible effect of having a Authoritarian Parenting Style:

PROS:

CONS:

A.) Unhappy Disposition

A.) Rule-dependent

B.) Less independent 

B.) Reduced self-esteem

C.) Insecure

C.) Emotionally withdrawn

D.) Low self-esteem

 

E.) Poorer social competence

 

F.) More temper tantrums

 3.) Permissive (Indulgent) - Ito naman ang mga klase ng parents all-out ang support sa kanila. Bagama’t maiisip nating magiging “spoiled” ang bata dahil sa “pangungunsinti”, marami ring mabuting bunga ito.

PROS:

CONS:

A.) Creativity

A.) Cannot follow rules

B.) Resourcefulness 

B.) Worse self-control

C.) Confidence

C.) Egocentric 

D.) Experiential learning allows children to learn the natural consequences

D.) more problems in relationships and social interactions.
4.) Neglectful (Uninvolved) - Sila ang mga magulang na hindi naghahangad ng mataas sa kanilang mga anak. Sila rin yung mga hindi nagseset ng rules at standard kung paano ba sila makipagkapwa-tao. Dito, maximized ang autonomy ng bata at maaga pa lang ay natututo na silang magdesisyon para sa sarili nila.

Possible effect of having a Neglectful Parenting Style

PROS:

CONS:

A.)Independent 

A.) Impulsive

B.) Self-Motivated

B.) Cannot Self-regulate emotion

C.) Handle situation by themselves

C.) More mental Issues

 

D.) More delinquent behavior and addiction problems.Sa pagsusuring isinagawa sa U.S, lumalabas na 46% ng mga magulang doon ay sakop sa category na “authoritative parenting style” with the equivalent percent of 46%, 26% naman ay kasama sa authoritarian parenting style, tapos ang “permissive parenting approach” naman ay may 18%, samantalang ang negligent parenting style ay mayroong 10%.

Sa kabilang banda naman, lumabas din sa pag-aaral na mas mataas ng 2% ang pagiging authoritative parenting style kung ang parents mo ay European-American, samantalang mas mataas din ng 2% ang Asian-American sa pagiging authoritarian style parents.

Dito sa Asya, mas pangkaraniwan ang authoritarian parenting style. Makikita natin ito sa conservative na approach ng ating mga magulang, lalo na sa mga nakatatanda. Bagama’t gumana ito noon, mas mapapansin natin ngayon na mas pinipili na ng ilang mga magulang ang authoritative at permissive parenting style dahil sa mabuting epekto nito.Sources: Lilyvolt


Ang pagkakaroon ng authoritative parenting style ay katumbas ng pagkakaroon ng mapagmahal na magulang na kung saan tanging kabutihan mo lamang ang kanilang iniisip. Nag-set man sila ng rules/limation or boundaries sa buhay ng kanilang anak malamang mayroon itong rason na kung saan iniiwas ka lang ng ating Daddy sa mga kapahamakan o maling desisyon sa buhay. At kung magkamali ka man, wag kang mag-alala at pamilya pa din kayo, anak ka pa din nila. Kaya asahan mo sila na magiging back-up at taga-tulak mo para bumangon at magpatuloy ulit.
References:

https://www.parentingforbrain.com/4-baumrind-parenting-styles/

https://www.verywellfamily.com/types-of-parenting-styles-1095045

https://www.parents.com/parenting/better-parenting/style/permissive-parenting-the-pros-and-cons-according-to-a-child-psychologist/


https://lilyvolt.com/four-parenting-styles-defined

https://www.parents.com/parenting/better-parenting/style/authoritative-parenting-the-pros-and-cons-according-to-a-child-psychologist/

https://www.parents.com/parenting/better-parenting/style/authoritative-parenting-the-pros-and-cons-according-to-a-child-psychologist/

https://www.parents.com/parenting/better-parenting/style/permissive-parenting-the-pros-and-cons-according-to-a-child-psychologist/#:~:text=Permissive%20parenting%20allows%20children%20to,sorts%20of%20passions%20and%20hobbies.

https://wowparenting.com/blog/what-is-neglectful-parenting-its-effects-characteristics-etc/